Disneyland 1972 Love the old s
Ăn giỗ

Ăn giỗ

Tác giả: Sưu Tầm

Ăn giỗ

Ăn giỗ


Một hôm, họ nhà Khỉ có giỗ nên mời Heo và Bò tới nhà ăn cỗ.


Xong xuôi, chiều đến bỗng Khỉ thấy Cọp tới hỏi:


- Vì sao giỗ chẳng mời ta?


Khỉ bảo:


- Cỗ bàn nhỏ mọn. Nào đâu dám mời quan bác, xin hẹn sang năm sẽ sửa mâm cỗ đầy.


Cọp nghe thế lấy làm phải bèn phe phẩy đuôi ngất nghểu ra về. Khỉ vợ hỏi khỉ chồng:


- Sao lại đặt điều nói khoác với bác Cọp làm chi?


- Không, đó chỉ là cách khéo léo từ chối giao du với những kẻ hung dữ đó thôi.