Một câu trả lời

Một câu trả lời

Tác giả: Sưu Tầm

Một câu trả lời

Một câu trả lời


Một hôm, chú Gà Con cứ bám riết lấy anh Gà Trống to tướng mà hỏi.


– Tại sao mỏ chị Diệc dài và hai chân chị ấy cao kều, còn của em lại nhỏ xíu?


– Lui ra!


– Tại sao anh Thỏ lại có những hai cái tai dài còn em thì ngay cả một cái vành tai ngắn nhất cũng không có?


– Đừng quấy rầy nữa!


– Vì sao Mèo Con có cả một bộ lông đẹp thế mà em thì chỉ có mấy cái lông lơ thơ thế này?


– Thôi đi!


– Tại sao anh Chó Con biết ngoe nguẩy đuôi còn em thì chẳng có tí đuôi nào cả?


– Thôi im đi!


– Tại sao anh Dê Con có sừng mà em thì ngay cả một cái sừng xấu nhất cũng chẳng có?


– Thôi đi! Lui ra! – Anh Gà Trống tức điên lên.


– Lúc nào cũng lui ra... lui ra! Tại sao người lớn ai cũng trả lời những câu hỏi của trẻ con, còn anh thì lại không? – Gà Con trách móc.


– Tại vì em không hỏi mà chỉ có ganh tỵ! – Gà Trống trả lời nghiêm khắc.


Và đó hoàn toàn là sự thật!