Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Nửa đời cô quạnh

Nửa đời cô quạnh

Tác giả: Sưu Tầm

Nửa đời cô quạnh

..


Gửi người cô nơi quê.


Trương Văn Long