Disneyland 1972 Love the old s
Chùm truyện cực ngắn về cuộc sống

Chùm truyện cực ngắn về cuộc sống

Tác giả: Sưu Tầm

Chùm truyện cực ngắn về cuộc sống

com/YIS1OoC.jpg" alt="Chùm truyện cực ngắn về cuộc sống">


Hai đứa cùng trọ học xa nhà, thân nhau. Lần vào quán nước, sợ tôi không đủ tiền trả em lòn tay xuống gầm bàn đưa tôi ít tiền. Vô tình đụng tay em... Mềm mại.


Ra trường, hai đứa lấy nhau. Sống chung, em hay than phiền về việc xài phí của tôi. Bận nọ tiền lương vơi quá nửa đem về đưa em... Chợt nhận ra tay em có nhiều vết chai.


Tự trách, mấy lâu mình quá vô tình.