Pair of Vintage Old School Fru
Những điều thuộc về nỗi nhớ

Những điều thuộc về nỗi nhớ

Tác giả: Sưu Tầm

Những điều thuộc về nỗi nhớ

Để những nỗi nhớ không mang về trong đêm những giọt mưa rơi tí tách...!