Chạy đâu cho hết nắng

Chạy đâu cho hết nắng

Tác giả: Sưu Tầm

Chạy đâu cho hết nắng

Dù đôi khi người mình chọn để kết hôn không phải là người mình yêu thương nhất, cũng không phải là người yêu thương mình nhất, có chăng đó là người mà mình gặp trong hoàn cảnh thích hợp nhất. Định mệnh đã sắp đặt, nếu là của nhau thì dù cho có chạy đi đâu, nhọc nhằn với gió mưa bên đời thì cuối cùng cũng gặp nhau phía cuối con đường, nơi có nắng và hoa đang vẫy gọi. Đã là duyên, là nợ thì phải gắn lấy đời nhau mà trả cho xong, chứ chạy đâu cho hết nắng bây giờ...


Hoàng Ngọc Yến