Chỉ cần bên cạnh nhau

Chỉ cần bên cạnh nhau

Tác giả: Sưu Tầm

Chỉ cần bên cạnh nhau

.


Có những lúc như thế, có những lúc muốn thi gan với anh, muốn vô tâm với anh, muốn anh yêu thương mình như những đôi xung quanh... muốn nắm tay nhau trên phố..


Mỉm cười.


Dù thế nào, cũng muốn ở bên anh thôi... đôi khi chỉ cần ở bên cạnh là đủ...