80s toys - Atari. I still have
Đi qua miền thương

Đi qua miền thương

Tác giả: Sưu Tầm

Đi qua miền thương


Ps: Lần này đi công tác trở về, có mua quà cho tớ nữa không?


Có lẽ tớ...sẽ nhận:)


From: Lê Hồng Duy


Miss.