Old school Easter eggs.
Em biết lỗi rồi...

Em biết lỗi rồi...

Tác giả: Sưu Tầm

Em biết lỗi rồi...

Anh bối rối ôm nó vào lòng :


- Sao thế này? Ai bắt nạt em?


- Anh ơi ...! – Nó mếu máo – Em xin lỗi ... Em sai rồi ... Huuuuhhuuhh...


Anh phì cười, xoa đầu nó :


- Ừ ừ ... biết rồi ... Nín đi không hàng xóm người ta lại tưởng anh đánh em bây giờ...


- Anh này...


- Sao nữa?


- Anh vẫn yêu em chứ ?


- Biết rồi còn hỏi!


- Không! Anh nói cơ...


Ngoài kia, đông đang về.