Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Mai tỉnh giấc là một cuộc đời khác

Mai tỉnh giấc là một cuộc đời khác

Tác giả: Sưu Tầm

Mai tỉnh giấc là một cuộc đời khác

Biết đâu ở đấy quên đi rồi khổ sở, sân si, thù hận không tồn tại nữa. Biết đâu em không ngờ nghệch, nông cạn thế nữa. Và biết đâu, chẳng ai biến em trở nên ích kỉ như vậy nữa.


Một khi đã đi, đừng tha thiết mà để tâm hồn ở lại...


Khiết An, ngủ ngon... Mai tỉnh giấc là một cuộc đời khác!


Heroine