XtGem Forum catalog
Ràng buộc êm ái

Ràng buộc êm ái

Tác giả: Sưu Tầm

Ràng buộc êm ái

Tôi chỉ biết trân trân nhìn theo nỗi ràng buộc êm ái đang đi khỏi thế giới tự do của tôi, khuất dần và mất hút sau cánh cửa thang máy vô tình kia đang từ từ khép lại.