Insane
Sẽ có người cần em

Sẽ có người cần em

Tác giả: Sưu Tầm

Sẽ có người cần em

Cô mỉm cười ôm lấy anh, cô cần anh và anh thì luôn sẵn sàng dang rộng bờ vai ôm cô vào lòng, bao bọc, chở che cô bằng tình yêu chân thành nhất.


Ngoài trời mưa lại bay, và cô, chưa bao giờ thấy mưa lại tuyệt vời đến thế...